Зөвлөгөө

ТЭРЭЭР Ш.О.Р.О.Н.Д 3 У.Д.А.А О.Р.С.О.Н З.Э.Р.Л.Э.Г Г.А.Р БАЙСАН ЮМ. ГЭХДЭЭ Д.А.Н.Д.А.А Х.Ү.Ч.И.Н.Г.И.Й.Н Х.Э.Р.Г.Э.Э.Р БӨГӨӨД ТЭРИЙГЭЭ ИХ Э.Х.Н.Э.Р.Э.Э.С.Э.Э Н.У.У.Ц.А.Л.Д.А.Г ЮМ ДАРЖ ОРООД

Цогоо ш.о.р.о.н.г.о.о.с гарч ирээд Мөнгөө хэмээх б.ү.с.г.ү.й.т.э.й а.м.ь.д.р.а.л.а.а х.о.л.б.о.ж.э.э.Тэрээр ш.о.р.о.н.д 3 у.д.а.а о.р.с.о.н з.э.р.л.э.г г.а.р байсан юм. Гэхдээ д.а.н.д.а.а х.ү.ч.и.н.г.и.й.н х.э.р.г.э.э.р тэрийгээ их н.у.у.ц.а.л.с.а.н юм э.х.н.э.р.т.э.э. Э.х.н.э.р Мөнгөө нь 10 н.а.с.н.ы 1 о.х.и.н.т.о.й. Цогоо тэрэн лүү дандаа ө.л.ө.н н.ү.д.э.э.р ш.и.р.т.э.н х.а.р.д.а.г байв . Гэхдээ тэрээр а.х.и.ж ш.о.р.о.н.д о.р.х.о.о.с.о.о ү.н.э.х.э.э.р а.й.д.а.г байв. Гэвч тэрээр н.а.р.а.н.д у.д.а.а.н байж т.э.с.с.э.н.г.ү.й.

Г.а.р нь з.а.г.а.т.н.а.с.а.а.р байгаад л х.у.л.г.а.й хийж байгаад 3 ж.и.л а.х.и.а.д с.у.у.ч.и.х.а.в. Гарч ирээд э.х.н.э.р.т.э.э ахиад х.э.з.э.э ч а.л.д.а.а х.и.й.х.г.ү.й гэж хэлээд н.а.й.р.с.а.а.р байгаад мэдээж б.у.ц.а.а.л а.в.а.а.д с.у.у.с.а.н нь т.о.д.о.р.х.о.й.Тэр х.у.д.л.а.а я.р.ь.с.а.н.г.ү.й ээ. 2 ж.и.л гариу х.ү.н шиг х.ү.н.и.й ё.с.о.о.р а.м.ь.д.а.р.ч а.в.г.а.й.д.а.а багагүй нэр хүндтэй болсон тэрээр а.в.г.а.й.д.а.а 1 өдөр а.р.х.и.н.д Демедрол и.х х.э.м.ж.э.э.г.э.э.р х.о.л.ь.ж х.ү.ч.л.э.н у.у.л.г.а.ж а.л.с.а.н байна. Х.ө.ө.р.х.и.й б.ү.с.г.ү.й хамаатан садан м.у.у.т.а.й хөдөө л 1 эмээ нь а.м.ь.д.а.р.д.а.г байсан учраас т.ү.ү.н.и.й т.ө.л.ө.ө с.а.н.а.а т.а.в.и.х х.ү.н б.а.й.с.а.н.г.ү.й. Тэгсгээд о.р.ш.у.у.л.а.а.д л ө.н.г.ө.р.л.ө.ө.

Цогоод бол одоо л жинхэнэ ж.а.р.г.а.л ирж 8 -р ангийн о.х.и.н.т.о.й ,1 хашаа байшин өвлөж аван э.р.х ж.а.р.г.а.л.а.а э.д.л.э.х.э.э.р инээд алдан сууж байлаа. Х.ө.ө.р.х.и.й о.х.и.н э.э.ж.и.й.г нь байхад ө.л.ө.н н.ү.д.э.э.р х.а.р.д.а.г байсан одоо бол х.э.ц.ү.ү.д.н.э гэдгийг м.э.д.с.э.н ч х.а.я.ж я.в.а.х гээд о.ч.и.х г.а.з.а.р б.а.й.с.а.н.г.ү.й. Цогоо 1 өдөр ш.а.л с.о.г.т.у.у орж ирэн:- О.р з.а.с . Өнөө шөнө ч.и н.а.д.т.а.й у.н.т.а.н.а ш.ү.ү ” гэж шууд хэлэв. О.х.и.н д.а.г.ж.и.н ч.и.ч.и.р.ч з.у.г.т.а.х.ы.г о.р.о.л.д.с.о.н б.о.л.о.в.ч а.м.ж.с.а.н.г.ү.й. Цогоо х.а.а.л.г.а.а ц.о.о.ж.л.о.в.

Цогоо арайхийн гутлаа тайлан өндийтөл өмнө нь 30 гаруй насны с.а.й.х.а.н б.ү.с.г.ү.й Ш.а.в ш.а.л.д.а.н б.ү.ү.р ч.а.р.м.а.й н.ү.ц.г.э.н д.о.т.о.о.ж.г.ү.й з.о.г.с.о.ж б.а.й.л.а.а. Цогоо с.о.г.т.у.у байсан тул г.а.й.х.с.а.н.г.ү.й.-Хэн бэ? хэн бэ? хэмээн у.у.л.г.а а.л.д.а.н г.ө.л.ө.р.ч з.о.г.с.л.оо.. Х.ө.ө.р.х.и.й о.х.и.н нь г.э.н.э.т гарч ирсэн х.ү.н.и.й.г хараад үнэхээр а.й.ж б.а.й.л.а.а. Төдөлгүй г.э.р.э.л у.н.т.а.р.ч нөгөө х.ү.ү.х.э.н Цогоог т.э.в.р.э.н а.в.ч о.р.о.н.д о.р.л.о.о. Цогоо ч дуртай нь аргагүй б.ө.г.с.ө.ө а.л.г.а.д.а.а.л г.ү.й.г.э.э.д я.в.а.х нь тэрдээ. Өглөө сэрээд юу болсоныг гайхаж о.х.и.н.о.о.с асуух гэтэл аль хэдийн хичээлдээ явсан байв.

Орой болж Цогоо бас л о.х.и.н.ы.г т.а.т.а.ж ч.а.н.г.а.а.ж байхад нөгөө э.м.э.г.т.э.й дахиад гараад ирлээ. Цогоо а.й.ж түүнийг :-Яв яв яваачээ! хэмээн ч.а.н.г.а х.а.ш.г.и.р.ч байлаа. Гэтэл зүгээр яваад л өгөв. Тэр о.х.и.н.ы.г о.р.о.л.д.о.х болгонд тэр х.ү.ү.х.э.н гарч ирдэг байв.Цогоо л.а.м.д ү.з.ү.ү.л.э.н х.а.р.и.у.л.г.а х.и.й.л.г.э.в . Тэгээд шөнө о.х.и.н.ы.г о.р.о.л.д.о.ж суутал гэнэт ширээн дээр байсан ш.и.л.т.э.й а.р.х.и х.а.г.а.р.а.н у.н.а.ж эргэж хартал сандал а.г.а.а.р дээр т.о.г.т.с.о.н байлаа. Тэрээр и.х.э.д а.й.ж байсан бөгөөд тэр сандал түүнийг н.ү.ү.р н.ү.д.г.ү.й б.а.л.б.а.ж байлаа.

Тэрээр г.э.р.э.э.с.э.э з.у.г.а.т.а.н г.ү.й.ж гарлаа. Тэрбээр ахиж г.э.р.т.э.э и.р.э.э.г.ү.й бөгөөд Сайхнаа о.х.и.н.ы.г ямархуу б.а.й.г.а.а.г х.а.р.а.х гэж нэг удаа хаалгаа онгойлгоод орох гэтэл гэр дотор нь Сайхнаа о.х.и.н т.о.л.г.о.й.н.д.о.о х.у.т.г.а з.о.о.с.о.н э.м.э.г.т.э.й.т.э.й ю.м я.р.и.н сууж байв.Тэрээр а.х.и.ж г.э.р.т.э.э и.р.э.э.г.ү.й юм . Сайхнаа о.х.и.н э.э.ж.и.й.н.х.э.э х.о.р.г.о.д.с.о.н с.ү.н.с намайг х.а.м.г.а.а.л.ж байгаа гэдгийг мэдэж байлаа. Сайхнаа о.х.и.н н.ө.х.ө.р.т гарахдаа ээжийнхээ с.ү.н.с.и.й.г а.м.а.р т.а.й.в.а.н өөрөө н.о.й.р.с.у.у.л.с.а.н г.э.д.э.г.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Хуулах хориотой !!