Зөвлөгөө

Д е з о д о р а н т х ө л с д а р а г ч бол х о р т хавдар үүсгэгч гэдгийг мэдэх үү? Тэгвэл энэ байгалийн үр дүнтэй аргыг хэрэглээд үзээрэй!

Биеийн э в г ү й ү н э р т э й хэрхэн т э м ц э х вэ? Хэрэв та эдгээр жорыг мэддэг бол амархан! Бидний х ө л с бол б и е м а х б о д и й н х а я г д а л бүтээгдэхүүн бөгөөд биеийн т е м п е р а т у р ы г зохицуулж, х а л д в а р, б и ч и л б и е т н и й г у с т г а д а г.

Бидний ихэвчлэн хэрэглэдэг ү н э р д а р а г ч болон х ө л с н и й э с р э г б о д и с у у д нь х ө л р ө х байгалийн үйл явцад с а а д учруулдаг тул илүү их х о р х ө н ө ө л учруулдаг. Тэд х ө л с н и й с у в г и й г агуулагдах б о д и с о о р о о хааж, улмаар н я н г и й н өсөлт, хөгжлийг дэмжиж, улмаар цусны урсгал руу ордог. Уг нь биеийн т а а л а м ж г ү й э в г ү й ү н э р нь х ө л р ө х ө ө с болдоггүй, биеэс з а й л у у л а а г ү й н я н г и й н үр дагавар юм.

Д е з о д о р а н т у у д нь эрүүл мэндэд а ю у л т а й х и м и й н б о д и с , х о р т б о д и с о о р баялаг бөгөөд А л ь ц г е й м е р и й н өвчин, д о т о о д ш ү ү р л и й н с и с т е м и й н өвчин болон бусад олон хүнд өвчинд хүргэдэг. Гэсэн хэдий ч, маш х ү ч т э й байгалийн х ө л с үн э р арилгагч байдаг бөгөөд энэ нь бүрэн байгалийн бөгөөд а ю у л г ү й юм.

Шинэхэн лаймыг дундуур нь хувааж с у г а н д а а ү р э х э д л х а н г а л т т а й. Лаймыг шүүсийг хатаасны дараа нь хувцсаа өмсөж болно, та өдөржингөө сайхан байх болно, хувцсанд ямар нэгэн т о л б о үлдэхгүй. Ингэснээр х о р т о й н я н г байгалийн жамаар у с т г а ж, ү н э р и й г нь хамгаалж, та ү н э р д а р а г ч т а й адил зүгээр л ашиглаж болно.

Нэг лаймын хагас нь хэдэн өдрийн турш х э р э г л э х э д х а н г а л т т а й. Та зүгээр л хичээх хэрэгтэй бөгөөд энэ байгалийн аргын бүх ашиг тусыг мэдрэх болно.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
error: Хуулах хориотой !!