Зөвлөгөө

Шейр хийсэн хүн бүрийн хүссэн бүхэн биелэх болтугай!!! ТА ДАРЖ ОРООД

Хамгийн зөв оновчтой бөгөөд товч залбирал бол; Ээжийн минь санасан хүссэн бүхэн биелэх болтугайШейр хийсэн хүн бүрийн хүссэн бүхэн биелэх болтугай Хамгийн зөв оновчтой бөгөөд товч залбирал бол; Ээжийн минь санасан хүссэн бүхэн биелэх болтугайШейр хийсэн хүн бүрийн хүссэн бүхэн биелэх болтугай Хамгийн зөв оновчтой бөгөөд товч залбирал бол; Ээжийн минь санасан хүссэн бүхэн биелэх болтугайШейр хийсэн хүн бүрийн хүссэн бүхэн биелэх болтугай Хамгийн зөв оновчтой бөгөөд товч залбирал бол; Ээжийн минь санасан хүссэн бүхэн биелэх болтугайШейр хийсэн хүн бүрийн хүссэн бүхэн биелэх болтугай Хамгийн зөв оновчтой бөгөөд товч залбирал бол; Ээжийн минь санасан хүссэн бүхэн биелэх болтугайШейр хийсэн хүн бүрийн хүссэн бүхэн биелэх болтугай

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button
error: Хуулах хориотой !!